Pojištění cestovních kanceláří

rady jak uplatnit reklamace u cestovních kanceláří, co dělat při krachu cestovky

pojištěne ck - pojištěné cestovní kanceláře - ucelený přehled

Rozlišujte mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou. Zatím co CK je organizátorem zájezdu s plnou odpovědností za jeho realizaci a musí být pojištěno, CA je prodejcem zájezdů, sama zájezdy neorganizuje, ale prodává zájezdy organizované CK. Zakoupíte-li tedy zájezd u CA, odpovídá za realizaci zájezdu CK, která ji pořádá.

Přesto, že od roku 2004 by neměla podle zákona 159/99 existovat nepojištěná cestovní kancelář, pro váš klid před cestou i na zájezdu je dobré si prověřit zda je Vámi vybraná cestovní kancelář pojištěna pro případ krachu. Každopádně při uzavírání smlouvy by vám měla CK předat certifikát o pojištění poskytující informaci se kterou pojišťovnou pojištění sjednala, co je pojištěním kryto, kam se v případě potřeby obrátit. Máte rovněž možnost si v CK požádat o předložení pojistné smlouvy a zkontrolovat si, jestli je pojištění zaplaceno na období vámi uvažované dovolené.  Na stránkách Evropské cestovní pojišťovny najdete také rady, co udělat dostanete-li se do potíží.

Jak požádat o pojistné plnění
Co je obsahem pojištění
Postup při pojistné události
Odpovědi na nejčastější otázky:

- Chci si koupit zájezd u cestovní kanceláře XY. Je pojištěna?
- Zkrachuje-li cestovní kancelář dříve než odjedu na dovolenou,dostanu své  peníze?
- Dostanu zpět všechny peníze?
- Co když zůstanu v zahraničí?
- Co když ke krachu cestovní kanceláře dojde hned na začátku mého pobytu v     zahraničí?
- Koupil jsem si u cestovní kanceláře jenom letenku (jenom ubytování…).Jsem pojištěn?
- Cestovní kancelář mi podle mého přání sestavila zájezd. Jsem pojištěn?
- Kdy a komu by měla cestovní kancelář vydávat certifikáty?

Asociace cestovních kanceláří je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je výběrovou organizací s důrazem na kvalitu a podnikatelskou etiku členských subjektů. Členství v cestovní kanceláře v asociaci o něčem vypovídá, neboť aspirující CK prochází  výběrovým řízením a musí splňovat přísná kritéria. Najdete zde především kanceláře s určitým renomé. Pozor ale, členství v asociaci negarantuje, že CK nemůže zkrachovat. Přestože asociace slouží především pro potřebu svých členů (CK), možná že právě zde vám pomohou radou k vašemu problému.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur - obdobné sdružení.

Sdružení obrany spotřebitele je další institucí se kterou můžete konzultovat svůj problém. I na stránkách tohoto sdružení najdete rady, varování a odpovědi na časté otázky.Je lépe věnovat trochu času nezáživnému čtení než něco podniknete, než zoufale hledat radu až když je zle.

Úpadky cestovních kanceláří – nebezpečí pro spotřebitele?
- Co by měli vědět klienti cestovních kanceláříspotrebitele

- Jak rozumět tomu, když občana kontaktuje cestovní agentura nebo klub s tím, že vyhrál pobyt (aniž se zúčastnil nějaké soutěže o ceny)?
- Co pro klienta znamená členství CK v Asociaci cestovních kanceláří (ACK)?
- Kolik musím platit, když stornuji účast na zájezdu?
- Jak uplatnit reklamaci?
- Může cestovní kancelář zvýšit cenu zájezdu?
- Na co mám právo, když CK navrhla změnu cestovní smlouvy?

Ještě jedna rada na konec. Když něco selže, mějte doma na účtu připravenou dostatečnou rezervu peněz pro případ úhrady neodkladného lékařského zákroku, na zpáteční cestu, úhradu pokuty, škody, kterou jste způsobili, odtah vašeho automobilu, nákup nezbytných potravin nebo pořízení věcí, které vám ukradli.Svoji rezervu přizpůsobte cenovým relacím země kam cestujete. Více v rubrice PENÍZE NA CESTÁCH

NAHORU