Cestovní pojištění

Komerční pojišťovny
Zdravotní pojišťovny
Rady

Pojišťovny, kde se lze pojistit on-line

Honzova pojistka Přinášíme unikátní a nezávislé srovnání cestovního pojištění, které Vám umožní vybrat tu nejlepší nabídku na trhu bez toho, abyste museli obíhat pobočky pojišťoven. Možnost sjednat on line a zaplatit cestovní pojištění třeba večer na zítřejší cestu
pojisteni.com Obdobná služba jako "Honzova pojistka" Možnost srovnat nabídky pojišťoven, sjednat pojištění s nejlepší slevou, vše probíhá on line.
Allianz  
CS-pojišťovna  
Česká pojišťovna  
Evropská cestovní pojišťovna - specializovaná pojišťovna
Generali  
Uniqa  

Zdravotní pojišťovny - zdravotní pojištění

výhodné může být pojištění léčebných výloh na cestě u zdravotní pojišťovny u které jste standardně pojištěni. U zde uvedených pojišťoven je možné sjednat cestovní pojištěni on line.
VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
OZP Oborová zdravotní pojišťovna
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  
Média zdravotní pojišťovna  

Rady

Centrum mezinárodních úhrad - ucelený přehled informací v problematice úhrad zdravotní péče v zahraničí - doporučujeme k nahlédnutí
novinky - Podceňovat cestovní pojištění se nám může vymstít
 

co lze pojistit :

Léčebné výlohy - úhrada léčení, hospitalizace, operace, převozy
Úrazové pojištění - odškodnění při trvalé invaliditě a úmrtí následkem úrazu
Pojištění zavazadel - odškodnění při odcizení či poškození během přepravy a pobytu
Odpovědnost za škody - náhrada škody způsobené jiné osobě na zdraví nebo majetku
Pojištění storna zájezdu - úhrada stornopoplatků při zrušení cesty z nenadálých příčin
Pojištění přerušení cesty - proplacení dopravy domů a zpět do místa zahraničního pobytu
Kompenzace nevyužité dovolené - odškodnění při hospitalizaci v zahraničí

Částky za úhradu jednotlivých druhů pojištění se mezi pojišťovnami různí a různé jsou i podmínky a maximální výše plnění. Proto je dobře uvážit jestli nejlevnější pojistka uspokojí vaše potřeby. Pojištění nabývá platnosti připsáním úhrady na účet pojišťovny.Pozor na splatnost úhrad.

V rámci EU budou zdravotní pojišťovny hradit část léčebných nákladů ve státních nemocnicích, smluvních léčebných zařízeních a u smluvních lékařů. Ve své zdravotní pojišťovně je třeba potvrdit formulář "Potvrzení o nároku na věcné dávky během pobytu v členském státě". V některých zemích je třeba registrace před ošetření u místní zdravotní pojišťovny. Další nepříjemnost je, že formuláře za ošetření je třeba vyplnit v jazyce příslušné země. Spoluúčast vychází z předpisů dané země.

Komerční připojištění rozhodně mírní finanční problémy, které s léčbou budou souviset. Ve Franci, Belgii a Lucembursku se zdravotní péče hradí v plné výši. Po předložení dokladu o zaplacení lékařských úkonů domácí pojišťovna proplatí příslušnou částku na kterou je nárok. Obdobné problémy vznikají při lékařském ošetření v zemích se kterými má ČR uzavřenou dohodu o sociální péči ( např. Chorvatsko). Je dobrá se seznámit s rozsahem smlouvy s příslušnou zemí. Jejich znění najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví

Pomoci v problémech se zdravotní péčí vám může pomoci asistenční služba jednotlivých pojišťoven. Proto by součástí vaší dokumentace při uzavírání pojistky měla být informace jak a kam se na asistenční službu obrátit.

Pojištění odpovědnosti za škody doporučujeme především hodláte-li sportovat. Při lyžování, cyklistice atd. je riziko způsobení škody poměrně vysoké a v zahraničí je běžné, že se náklady třeba na léčení automaticky přenášejí na viníka. Při uzavírání pojistky je třeba sportovní disciplínu konkretizovat a uPřesunout pčíslušnou nadstavbu
největší on-line nabídka zájezdů více jak 250 předních českých cestovných kanceláří
neustále aktualizovaná nabídka zájezdů LAST MINUTE zde

NAHORU