Doklady na cestu

Portál státní správy - informace o vydávání občanských průkazů, pasů a řidičských průkazů, hledejte položku osobní doklady

ÚAMK - na stránkách najdete základní informace, jaké potřebujete doklady pro vstup do země, typ řidičského průkazu, doklady pro zvířata, doklady pro vozidlo, druhy pojištění pro vstup do konkrétní země

Víza a potřebné doklady pro jednotlivé země najdete na stránkách " Ministerstvo zahraničí, konzuláty, víza "

V dostatečném předstihu před cestou zkontrolujte platnost cestovního pasu nebo občanského průkazu (do zemí EU je možno cestovat od 1.května 2004 na občanský průkaz). Většina zemí požaduje před vstupem do země platnost dokladu s několikaměsíční rezervou.

CESTOVNÍ PAS

Pasy vydávají městské nebo obecní úřady s rozšířenou působností.
K vydání nového pasu potřebujete:
- průkazkové foto 1 ks u pasů se strojově čitelnou zónou, 2 ks u ostatních
- občanský průkaz nebo rodný list
- budete-li požadovat zapsání dítěte do 15 let, jeho rodný list
- u občanů ve věku 15-18 let souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem. Nejednodušší je přítomnost zástupce při podávání žádosti, ověření souhlasu lze provést na místě.
- peníze na správní poplatek, budete-li požadovat doklad ve zkrácené lhůtě může být poplatek až trojnásobný

Žádat můžete o cestovní pas:
- se strojově čitelnou zónou s platností 10 let, u dětí 5 let - lhůta na vydání dokladu je 30 dní
- bez strojově čitelné zóny s platností 1 rok - lhůta pro vydání dokladu většinou 2 dny

</ hr>ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Na cest do zahraničí a budete potřebovat řidičský průkaz uznávaný  státem, na jehož území vozidlo řídit.

Česká republika je signatářem mezinárodních úmluv Organizace spojených národů o silničním provozu uzavřených v Ženevě roku 1949 a ve Vídni roku 1968, jejichž signatáři se zavázali k vzájemnému uznávání národních řidičských průkazů, které odpovídají vzorům podle zmíněných úmluv.

V současné době existuje v ČR několik druhů platných národních řidičských průkazů. Úmluvě z roku 1968 odpovídají všechny řidičské průkazy vydané od roku 1964 (trojdílný růžový) až po současnost (karta). Úmluvě z roku 1949 odpovídá pouze typ vydávaný v letech 1964 - 1986 (trojdílný růžový).

Přesto v některých zemích mohou vzniknout potíže s jejich uznáváním a je lépe požádat o mezinárodní řidičský průkaz.

České republice jsou vydávány dva typy mezinárodních řidičských průkazů:

  • podle přílohy 7 Úmluvy o silničním provozu (Vídeň, 1968) - platí tři roky ode dne vydání na území všech států, které jsou signatáři této úmluvy
  • podle přílohy 10 Úmluvy o silničním provozu (Ženeva, 1949) - platí jeden rok ode dne vydání na území všech států, které jsou signatáři této úmluvy
Mezinárodní řidičské průkazy vydávají příslušné městské nebo obecní úřady s rozšířenou púsobností. K jeho vydání musí žadatel předložit:
- žádost
- občanský průkaz
- tuzemský řidičský průkaz 
- 1 průkazkové foto
- uhradit správní poplatek 50,- Kč

Mezinárodní řidičské průkazy neplatí na našem území.

Signatáři Úmluvy o silničním provozu (Vídeň, 1968)

Bahamy Jihoafrická republika Rumunsko
Bahrain Jugoslávie Ruská federace
Belgie Kazachstán Řecko
Běloruská republika Kolonie Aden San Marino
Bosna a Hercegovina Korejská republika Senegal
Brazílie Kostarika Seychelly
Bulharsko Kuba Slovensko
Česká republika Kuvajt Slovinsko
Čína Litva Spolková rep. Německo
Dánsko Lotyšsko Středoafrická republika
Ekvádor Lucembursko Španělsko
Estonsko Maďarsko Švédsko
Filipíny Makedonie Švýcarko
Finsko Maroko Tádžikistán
Francie Mexiko Thajsko
Ghana Moldávie Turkmenistán
Gruzie Monako Ukraina
Guyana Niger Uruguay
Chile Norsko Uzbekistán
Chorvatsko Pákistán Vatikán
Indonésie Pobřeží Slonoviny Velká Británie
Írán Polsko Venezuela
Itálie Portugalsko Zair
Izrael Rakousko Zimbabwe

Signatáři úmluvy o silničním provozu (Ženeva, 1949)

Albánie Irsko Peru
Alžír Island Pobřeží Slonoviny
Andorra Itálie Polsko
Argentina Izrael Portugalsko
Austrálie Jamajka Rakousko
Bahamy Japonsko Rhodézie a Nyasaland
Bangladéš Jihozápadní Afrika Rwanda - Urundi
Barbados Jihoafrická republika Rumunsko
Belgické Kongo Jordánsko Ruská federace
Belgie Jugoslávie Řecko
Benin Kambodža San Marino
Botswana Kamerun Senegal
Britská Guiana Kanada Severní Borneo
Britský Honduras Kirgistán Seychelly
Bulharsko Kongo Sierra Leone
Česká republika Korejská republika Singapur
Čína Kuba Slovensko
Dánsko Kypr Spojené státy americké
Dominikánská republika Laos Srí Lanka
Egypt Lesotho Středoafrická republika
Ekvádor Libanon Surinam
Fidži Lucembursko Svatá Lucie
Filipíny Madagaskar Svatý Vincent
Finsko Maďarsko Swazijsko
Francie Malajsie Sýrie
Gambie Malawi Španělsko
Ghana Mali Švédsko
Gibraltar Malta Švýcarsko
Grenada Maroko Thajsko
Gruzie Mauricius Togo
Guatemala Monako Trinidad a Tobago
Guernsey a Jersey Namibie Tunisko
Haiti Niger Turecko
Holandská Nová Guinea Norsko Uganda
Holandské Antily Nový Zéland Vatikán
Holandsko Okinawqa Velká Británie
Hong Kong Ostrov Man Venezuela
Chile Papua - Nová Guinea Zair
Indie Paraguay Zanzibar
Západní Samoa

Podle ustanovení mezinárodních úmluv OSN vám za závažné porušení předpisů o silničním provozu může být udělena nejenom vysoká pokuta, ale i odebrán řidičský průkaz.

zdroj : jedeme.cz

největší on-line nabídka zájezdů více jak 250 předních českých cestovných kanceláří
neustále aktualizovaná nabídka zájezdů LAST MINUTE zde

NAHORU